KARALIAUS MINDAUGO ŠAULIŲ 10-OSIOS RINKTINĖS
VILNIAUS „GELEŽINIO VILKO“ 1005-OJI ŠAULIŲ KUOPA

Norintiems tapti Šaulių sąjungos nariais

Šauliais negali būti šie Lietuvos Respublikos piliečiai:

  • jaunesni kaip 11 metų;
  • teismo tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais;
  • dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę, taip pat buvę SSRS Valstybės saugumo komiteto kadriniai darbuotojai ir SSRS specialiųjų tarnybų slaptieji bendradarbiai;
  • įstatymų nustatyta tvarka uždraustų organizacijų nariai;
  • teisti už tyčinius nusikaltimus;
  • per paskutinius penkerius metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos;
  • per paskutinius 10 metų pašalinti iš LŠS už šiurkščius drausminius nusižengimus.


 


Jaunuoju šauliu/šaule galima tapti sulaukus 11 metų. Nuo 18 metų tampama šauliu/šaule ir amžiaus apribojimas netaikomas.

 

Jei stojate Vilniuje, tai pildant registracija renkatės Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė.

PRISIREGISTRUOTI
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis